sobota, 17 październik 2020 11:29

Czy okresowy post nie spowoduje większej utraty wagi?

post a a utrata wagi post a a utrata wagi

W jednym z badań naukowcy okresowo porównywali post - że je się tylko w określonym przedziale czasowym - z dietą obejmującą trzy regularne posiłki dziennie. Okresowy post nie powodował większej utraty wagi ani korzystnego wpływu na serce i naczynia krwionośne, ale powodował większą utratę masy mięśniowej.


Jest to zgodne z prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem, które zostało opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine we wrześniu 2020 roku.
Dużym zainteresowaniem cieszy się okresowy post jako prosta metoda odchudzania. Okresowy post oznacza jedzenie w ograniczonych czasowo okresach, oddzielonych określonymi okresami postu. Większość z wymienionych korzyści wynikających z okresowego postu albo nie jest testowana na ludziach, albo jest testowana zbyt słabo na ludziach.
Jedzenie ograniczone w czasie, które jest badane w obecnym badaniu, jest specyficznym protokołem okresowego postu, który obejmuje regularny post i okresy jedzenia w cyklu 24-godzinnym. Więcej o tym jak sie odżywiać znajdziesz na https://wpblogs4free.com/pl/zywienie

Nie znaleziono żadnych korzyści z postu.


W obecnym badaniu wzięło udział 116 uczestników, którzy zostali losowo podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa miała spożywać trzy ustrukturyzowane posiłki dziennie, podczas gdy druga grupa miała jeść według własnego uznania od 12:00 do 20:00 i całkowicie powstrzymać się od spożycia kalorii od 20:00 do 12:00 następnego dnia. Badanie trwało dwanaście tygodni. Uczestnicy mieli nadwagę lub otyłość i byli to mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 64 lat. Osobiście przebadano podgrupę 50 osób (po 25 w każdej grupie).
Autorzy stwierdzili, że uczestnicy z grupy z jedzeniem ograniczonym w czasie mieli niewielką redukcję masy ciała, która nie różniła się znacząco od redukcji masy ciała w grupie kontrolnej. Oznacza to, że to badanie nie wykazało, że post przez część dnia zapewnia korzyści, jeśli chcesz schudnąć. Nie stwierdzili również, że ma on korzystny wpływ na serce i naczynia krwionośne.

Znaczne zmniejszenie masy mięśniowej.


W dyskusji autorzy piszą, że post ograniczony w czasie jest atrakcyjnym sposobem na odchudzanie, gdyż nie jest czasochłonny ani nie wymaga stosowania skomplikowanej diety. Jednak wbrew swojej hipotezie nie stwierdzili większej utraty wagi w grupie ograniczonej w czasie niż w grupie kontrolnej.
W analizie stwierdzili jednak znaczące zmniejszenie proporcji masy mięśniowej w grupie, w której jedli przez ograniczony czas w ciągu dnia. U 50 osób obserwowanych osobiście średni spadek masy ciała w grupie stosującej okresowy post wyniósł 1,7 kg. Z tego 1,1 kg - około 65 procent, stanowiła masa mięśniowa. Tylko pół kilograma stanowił tłuszcz.
Utrata masy mięśniowej w wyniku utraty wagi zazwyczaj stanowi 20 do 30 procent całkowitej utraty wagi. Proporcja masy mięśniowej, którą utracili uczestnicy z danej grupy, jest jak dotąd znacznie wyższa niż zwykle. Zmniejszenie masy mięśniowej może osłabić, prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i jakości życia. W grupach zagrożonych zanikiem mięśni (sarkopenią) taka dieta może nasilać utratę mięśni. Ilość utraconej masy mięśniowej jest również pozytywnie związana z ponownym przybieraniem na wadze. Czyli - im więcej tracisz masy mięśniowej, tym łatwiej jest ponownie przybrać na wadze po diecie.

Może prowadzić do zmniejszenia spożycia białka.


Wpływ ograniczonego czasowo jedzenia na masę mięśniową został mało zbadany. Wcześniejsze badania wykazały, że taka dieta zapobiega wzrostowi mięśni. Badanie uzupełniające wykazało, że gdy spożycie kalorii i spożycie białka były dopasowane do tego samego poziomu, co przed badaniem, nie zaobserwowano zmiany masy mięśniowej. Inne randomizowane, kontrolowane badanie dotyczące wpływu tej diety na osoby z nadwagą i otyłością wykazało znaczną utratę masy mięśniowej w porównaniu z grupą kontrolną, ale nie wykazało znaczącej różnicy między grupami. Jedzenie zgodnie z obecną dietą prowadzi do zmniejszenia spożycia kalorii, a zatem może również prowadzić do zmniejszenia spożycia białka. To razem podkreśla znaczenie wystarczającej ilości białka podczas stosowania takiej diety. Wiele badań wykazało, że jeśli spożywasz wystarczającą ilość białka dziennie, możesz zmniejszyć utratę masy mięśniowej. Utratę masy mięśniowej przy takiej diecie można zmniejszyć zwiększając liczbę posiłków w oknie żywieniowym lub przyjmując odżywki białkowe. Czas spożycia białka może również odgrywać rolę w zmianach masy mięśniowej.

Ważne w przypadku grup kontrolnych.


Autorzy konkludują, że w tym badaniu okresowe głodzenie nie powodowało większej utraty wagi niż w grupie kontrolnej, która spożywała trzy posiłki dziennie. Dieta nie zmieniała również żadnych istotnych markerów metabolicznych. Wreszcie, w grupie stosującej dietę stwierdzono zmniejszenie masy mięśniowej. Podsumowując, wyniki badania nie potwierdzają, że ten rodzaj postu jest skuteczną metodą utraty wagi. Podkreśla znaczenie grup kontrolnych i wzywa do ostrożności, jeśli chodzi o potencjalny wpływ postu na masę mięśniową. Przyszłe badania w tej dziedzinie powinny mieć na celu zrozumienie skutków wczesnego i późnego jedzenia oraz spożycia białka lub czasu, jako sposobu przeciwdziałania utracie masy mięśniowej.